Риболов на мряна-риби и такъми

Мряната обитава бързите реки с каменисто и пясъчно дъно, много често може да бъде срещната и в спокойни води.

Пръчка – модел за английски риболов с дължина 3,90 м.

Макара – моделът макара трябва да е с добър аванс.

Линия – основното влакно е с дебелина 0,14 или 0,16 мм в зависимост от препятствия-

та на дъното и големината на търсената риба.

Плувката за риболов е Avon – специално пригоден за английски риболов в бързи води. Поводът е с дебелина 0,12 или 0,14 мм. Куката е с размер от номер 10 до номер 16, в зависимост от използваните за стръв примамки – един или няколко бели червея, торен или земен червей, ручейник, млечна царевица, парченце кашкавал. Ако течението на реката не е силно, спокойно можете да замените Avona с нормална плувка.

Захранка – можете да приложите метода на захранване със сандъче, което поставяте в началото на бързея и водата постепенно отмива от захранката, а не я отнася отведнъж. Като захранка можете да използвате царевично брашно (може и качамак) и от примамката използвана за стръв.

Местата за риболов – мряната в бистра вода е добре забележима, докато в мътна вода трябва да се търси в участъците, където храната естествено пада на дъното. Не са за подценяване големите завои на реките, в които са се образували подмоли и те са прекрасни убежища с постоянен поток на храна Замянтането става странично или със залюляване, следете внимателно линията, върхът на пръчката леко да е наведен с постоянен контрол върху линията. Няколко леки придърпвания, последвани от задържане на линията, след това от-пускане и пак отначало. В бързите води къпването повежда плувката, докато в спокойни води кълването понякога са едва забележими вибрации на плувката!

Подхранването

при риболова на черна мряна е сравнително слабо разпространено в България и се използва главно от ограничен кръг елитни риболовци Повече въдичари разчитат на това че обикновено мрените се концентрират на едно място, и – стига да бъдат открити – се ловят една след друга Все пак с успех биха могли да се използват специални речни захранки за мряна, които са тежки и с лепкава консистенция. помагаща им да се задържат по дъното. Мозайката с налепени по нея бели червеи също би могла да има положителен ефект, стига да не се прекалява с храненето “Чукуровското“ захранване, извършвано главно от локалите риболовци по Струма и Искър. се състои в смесване на хлебни подхранки в топки глина, която ги сваля до дъното. Другият вариант е със спускане на мрежеста торба с подхранка до дъното, като отдолу се закрепва тежест. По този начин течението отмива надолу част от подхранката и така се привлича рибата

Публикувано в Риболов с етикети , , , , . Постоянна връзка.